VILLETTA

Bed & Breakfast HOTEL

since 2008

VILLETTA BED&BREAKFAST © 2018  |  PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

PRIVACY POLICY

Telecomwet

Per 5 juni 2012 is als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens aan derden en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

 

DISCLAIMER

VILLETTA

 

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website.

 

VILLETTA aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site van www.villetta.nl

 

VILLETTA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site, welke beschikbaar is.

 

VILLETTA houdt zich het recht voor om informatie welke op de site te raadplegen is, ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van VILLETTA

 

Alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door VILLETTA

Bed & Breakfast HOTEL

Cookies? 

Een cookie is een klein bestandje welke met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

 

Wij plaatsen enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

 

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Wij hebben deze derde partijen geen toestemming gegeven deze informatie vrij te geven. Ook deze derde partijen mogen wettelijk gezien niet zomaar informatie vrijgeven (privacy). Echter kan het gebeuren dat ze om juridische redenen verplicht worden dat wel te doen.